Οδηγός Αειφορίας CIDESCO για Spa & Salons

Οδηγός Αειφορίας CIDESCO για Spa & Salons

März 16, 2023 0 Von admin

Οι κατευθυντήριες γραμμές για την αειφορία της CIDESCO International έχουν συνταχθεί για να βοηθήσουν και να ενθαρρύνουν περισσότερα σαλόνια και σπα να μειώσουν τον αντίκτυπό τους στο περιβάλλον προς όφελος όλων μας. Αυτός ο Οδηγός περιλαμβάνει τις αρχές της αειφορίας που ενσωματώνουν την ενέργεια, τη διαχείριση απορριμμάτων, τις επιλογές προϊόντων και την εκπαίδευση. Έχουμε συμπεριλάβει επίσης συμβουλές από μέλη που αναλαμβάνουν τις δικές τους εκστρατείες βιωσιμότητας. Όπως λέει ο Sir David Attenborough: «Το μέλλον της ανθρωπότητας και, πράγματι, όλης της ζωής στη γη, εξαρτάται τώρα από εμάς. «Η βιωσιμότητα δεν είναι πλέον επιλογή, είναι ανάγκη. Ας κάνουμε όλοι το κομμάτι μας!

The post CIDESCO Sustainability Guide for Spas & Salons appeared first on CIDESCO.